Začátek tréninků v novém roce

Tréninky v roce 2018 začínají týdnem od 8.ledna. Dny v týdnu a časy zůstávají zachovány.

Těšíme se na Vás

Vaši staří ŠAKALové