Tréninky 2022/23 – kdo, kdy, kde….

Tréninkový rok 2022/23 začíná 12. 9. 2022. V průběhu školního roku konání tréninků kopíruje školní režim ZŠ Kbely, tj. netrénuje se v době prázdnin, svátků a školního volna.

Pokud je Váš šakalík ve smečce, která vyzvedává děti z družiny (pokud je tak u některé smečky výslovně uvedeno), je nezbytné, abyste družině sdělili, ve které dny a v kolik hodin ho družina má připravit na přechod do Šakala. Trenér vyzvedne pouze děti, které mu družina připraví, tj. trenér nemůže vyzvednout děti bez výslovného pokynu, který rodiče předají družině.

Upozorňujeme, že níže uvedené tréninky jsou sestaveny na základě posledních dostupných informací o dostupnosti tělocvičen a trenérů. Změna vyhrazena!

Další informace o průběhu tréninků, cenách atd. naleznete v sekci přihlášky.

Délka tréninku je 60 minut pokud není uvedeno jinak.

Není-li uvedeno jinak, platí:

  • Pokud je uvedeno místo cvičení Sokolovna, cvičí se uvnitř nebo venku dle počasí.
  • V případě tělocvičny ZŠ se v září, říjnu, dubnu, květnu a červnu trénuje venku, v ostatních (chladných) měsících uvnitř.

Smečky malých šakalů

Puntíkatá

1. ročník

Úterý 14:00 hod, Tělocvična ZŠ (POUZE JEDEN DEN V TÝDNU)

Převádění z a do družiny je k dispozici. Tělocvična ZŠ je využívána po celý školní rok, nejen v zimě.

Trenéři:

Fialová

2. ročník

Pondělí 13:30, středa 15:30 hod, Tělocvična ZŠ.

Na trénink děti chodí z družiny sami (máme s tím dobrou zkušenost ), po tréninku můžeme děti vrátit do družiny.

Trenéři:

Bílá

3. – 6. ročník

Pondělí 15:30 hod, VENKU celý rok, POUZE JEDEN DEN V TÝDNU

Trenéři:

Šedá

3. – 5. ročník

Středa 16:30 hod, Tělocvična ZŠ (POUZE JEDEN DEN V TÝDNU ale 90 minut!)

Trenéři:

Modrá

0. – 2. ročník

Úterý a čtvrtek od 14:00 hod, Sokolovna

Trenéři:

Žlutá

2. – 3. ročník

Úterý 15:00 Sokolovna, čtvrtek od 14:30 hod. Tělocvična ZŠ.

Trenéři:

Zelená

3. – 5. ročník

Pondělí a středa od 14:30 hod, Sokolovna

Trenéři:

Červená

4. – 5. ročník

Úterý 15:00, čtvrtek 15:30, Tělocvična ZŠ

Trenéři:

Oranžová

6. – 9. ročník

Pondělí 16:30, středa 18:00 hod, Tělocvična ZŠ.

Trenéři:

Černá (výkonnostní)

podmínka: účasti na závodech v průběhu roku (s rodiči nebo klubem)

6. – 9. ročník

Pondělí 17:30 tělocvična ZŠ, čtvrtek od 17:30 ovál Prosek, v zimě místo čtvrtku venku tělocvična ZŠ ve středu od 18 hod. společně s oranžovou.

Trenéři:

Umístění sportovišť

Na mapce je vyznačena tělocvična ZŠ (1) a sokolovna (2). Po kliknutí na mapu si ji můžete zvětšit/změnšit. Šipky označují umístění vchodu do objektu.