Cennosti na trénincích

Pokud potřebují vaši šakálci s sebou telefon, peněženku a jiné cennosti, musí si je brát s sebou do tělocvičny/sokolovny, kde si je mohou po domluvě s trenérem odložit na určené místo. V žádném případě nedoporučujeme ponechávat je v šatnách.

Protože nemůžeme ručit za odložené věci, doporučujeme zvážit nutnost nošení cenných předmětů vašich dětí na tréninky.