Zprávy ze soustředění 2018: 4. den

Velký celodenní výlet (19 km) s překvapením v restauraci U báby. Cestou další soutěže do šakalího pětiboje včetně boje proti divokým zlobrům. Večer táborák, zpívání a opékání.