Ztráty a nálezy: ve školní tělocvičně nalezeny tyto klíče. Majitel, ať se hlásí u trénera!