Úterní hodina pod vedením dětí. Trenérky byly zapojeny do všech aktivit bez odmlouvání :)