Přihláška

Pro zájemce

Přihlášky na školní rok 2023/2024 přijímáme výhradně elektronickou formou.

Než podáte přihlášku, prosíme, abyste si povšimli, že trénujeme hodně venku. Není-li uvedeno jinak, platí:

  • Pokud je uvedeno místo cvičení Sokolovna, cvičí se uvnitř nebo venku dle počasí.
  • V případě tělocvičny ZŠ se v září, říjnu, dubnu, květnu a červnu trénuje venku, v ostatních (chladných) měsících uvnitř. Nejmenší děti (puntíkatá a fialová smečka) mají tělocvičnu dostupnou po celý rok.

Pokud je k dispozici převádění dětí z/do družiny, je to přímo vyznačeno u jednotlivých smeček. U ostatních smeček přecházení z družiny do tělocvičny v ZŠ není problém, máme zkušenost, že děti cestu dobře znají a je bezpečná.

Upozorňujeme také, že ne pro všechny smečky máme zajištěné trenéry (zejména u puntíkaté smečky máme velkou nejistotu). Zda smečky budou opravdu otevřeny, bude záviset i na tom, jak budeme úspěšní v hledání trenérů (máte-li zájem, určitě nám dejte vědět :).

Elektronickou přihlášku naleznete >>>ZDE<<<. Před jejím vyplněním si prosím přečtěte celou tuto stránku a také bližší popis tréninků, který se nachází v záložce tréninky.

V záhlaví přihlášky si prosím všimněte, ke kterému školnímu roku se přihláška vztahuje. Přihlášky na nový školní rok lze podávat teprve poté, co toto přihlašování nastavíme, což bývá obvykle kolem začátku letních prázdnin. Přihlášky podané ke starému školnímu roku nebereme pro nový školní rok v úvahu.

Elektronická přihláška je automaticky aktualizována a je z ní patrný počet žádostí o přijetí do dané smečky: pokud je u některé smečky uvedeno „POUZE JAKO NÁHRADNÍK“ znamená to, že zájemců evidujeme tolik, že k přihlášce bude přihlédnuto jen v případě, že se kapacita opět uvolní. V takovém případě Vás budeme automaticky kontaktovat. Naše zkušenost je, že kapacita se často uvolní, zejména z důvodu změn v rozvrhu dětí nebo v rozložení a náročnosti jejich dalších kroužků.

Podáte-li přihlášku, pošleme Vám potvrzení o obdržení přihlášky (což není potvrzením o přijetí do klubu, viz dále). Pokud do hodiny od podání přihlášky od nás neobdržíte potvrzení o jejím obdržení, prosím určitě nás kontaktujte nás emailem.

Upozorňujeme, že podání přihlášky a potvrzení o jejím obdržení negarantuje místo v atletickém klubu! Přijetí závisí mimo jiné na chování člena v minulém roce, aktivní účasti na klubových akcích, získání přislíbených nájmů, naší kapacitě a možnostech trenérů. V případě nového školního roku rozesíláme potvrzení o přijetí na přelomu srpna a září.

Pro přijaté zájemce

Pokud jste Vaše dítě přihlásili přes výše uvedený formulář a již jste od nás emailem obdrželi potvrzení o přijetí, prostudujte si prosím níže uvedené dokumenty a podle pokynů je vyplňte. Jejich odevzdání trenérovi je nezbytné pro přihlášení Vašeho dítěte do atletického klubu. Formuláře lze vyplnit i na počítači a teprve poté vytisknout (vyjma potvrzení od lékaře).

Pokud je Váš šakálek ve smečce, která vyzvedává děti z družiny, je nezbytné, abyste družině sdělili, ve které dny a v kolik hodin ho družina má připravit na přechod do Šakala. Trenér vyzvedne pouze děti, které mu družina připraví, tj. trenér nemůže vyzvednout děti bez výslovného pokynu, který rodiče předají družině.

Členské příspěvky

Členský příspěvek se odvíjí od četnosti docházky a případného požadavku za převádění z/do družiny. Níže uvádíme předpokládanou výši příspěvků.

Základní členský příspěvek činí 3 100 Kč na jedno pololetí, trénink 2x týdně. V případě trénování 1x týdně se pololetní členský příspěvek snižuje na částku 2 500 Kč, v případě delšího tréninku (90 min.) činí 2 750 Kč. V případě bílé smečky (tréninky 2x týdně, pouze venku) je příspěvek 1 900 Kč. V případě šakalí(ch) (j)elit je příspěvek 1 800 Kč. Do atletického klubu je ideální chodit v oba dva dny v týdnu. Docházku jedenkrát týdně chápeme spíš jako výjimku.

Členský příspěvek se navyšuje v případě požadavku na vyzvedávání z družiny trenérem o 10%, stejně (tj. o dalších 10%) se navyšuje v případě požadavku na vracení dítěte do družiny po skončení tréninku.

Členské příspěvky jsou splatné do konce září resp. do konce ledna.