Přihláška

Pro zájemce

Elektronickou přihlášku naleznete >>>ZDE<<<. Po zaregistrování prosím vyčkejte zprávy od nás.

Přihláška negarantuje místo v atletickém klubu. Při zájmu nad kapacitu klubu budou děti přijímány na základě toho, zda již byly členy v minulém roce, zda se účastnili soustředění a dle pořadí přijatých přihlášek.

Pro přijaté zájemce

Pokud jste Vaše dítě přihlásili přes výše uvedený formulář a již jste od nás emailem obdrželi potvrzení o přijetí, prostudujte si prosím níže uvedené dokumenty a podle pokynů je vyplňte. Jejich odevzdání trenérovi je nezbytné pro přihlášení Vašeho dítěte do atletického klubu. Formuláře lze vyplnit i na počítači a teprve poté vytisknout (vyjma potvrzení od lékaře).

Pokud je Váš šakálek ve smečce, která vyzvedává děti z družiny, je nezbytné, abyste družině sdělili, ve které dny a v kolik hodin ho družina má připravit na přechod do Šakala. Trenér vyzvedne pouze děti, které mu družina připraví, tj. trenér nemůže vyzvednout děti bez výslovného pokynu, který rodiče předají družině.