Tréninky 2023/24 – kdo, kdy, kde….

Tréninkový rok 2023/24 začíná 18. 9. 2023.

Pozor, trénujeme hodně VENKU! Není-li uvedeno jinak, platí:

  • Pokud je uvedeno místo cvičení Sokolovna, cvičí se uvnitř nebo venku dle počasí.
  • V případě tělocvičny ZŠ se v září, říjnu, dubnu, květnu a červnu trénuje venku, v ostatních (chladných) měsících uvnitř.

V průběhu školního roku konání tréninků kopíruje školní režim ZŠ Kbely, tj. netrénuje se v době prázdnin, svátků a školního volna.

Pokud je Váš šakalík ve smečce, která vyzvedává děti z družiny (pokud je tak u některé smečky výslovně uvedeno), je nezbytné, abyste družině sdělili, ve které dny a v kolik hodin ho družina má připravit na přechod do Šakala. Trenér vyzvedne pouze děti, které mu družina připraví, tj. trenér nemůže vyzvednout děti bez výslovného pokynu, který rodiče jako zákonní zástupci předají družině.

Upozorňujeme, že níže uvedené tréninky jsou sestaveny na základě posledních dostupných informací o dostupnosti tělocvičen a trenérů. Změna vyhrazena!

Další informace o průběhu tréninků, cenách atd. naleznete v sekci přihlášky. Tam také naleznete odkaz na formulář s naší elektronickou přihláškou, ve které je vždy uvedena aktuální volná kapacita v našich smečkách.

Délka tréninku je 60 minut pokud není uvedeno jinak.

Smečky (tak říkáme našim oddílům) jsou určeny pro děti ve věku povinné školní docházky.  Pro mladší děti doporučujeme kontaktovat CoByDup, kde atletické tréninky vedou také naše trenérky.

Smečky malých šakalů

Puntíkatá

1. ročník

Úterý 14:00 hod, Tělocvična ZŠ (POUZE JEDEN DEN V TÝDNU)

Převádění z a do družiny je k dispozici. Tělocvična ZŠ je využívána po celý školní rok, nejen v zimě.

Trenéři: Alice Karbulková, Jana Karová

Fialová

2. ročník

Pondělí 13:30, středa 15:30 hod, Tělocvična ZŠ.

Na trénink děti chodí z družiny sami (máme s tím dobrou zkušenost ), po tréninku můžeme děti vrátit do družiny.

Trenéři: Lucie Zelená, Martina Švecová

Šedá

3. – 5. ročník

Středa 16:30 hod, Tělocvična ZŠ (POUZE JEDEN DEN V TÝDNU ale 90 minut!)

Trenéři: Bára Staňková, Pavla Pavlová, Apa Zelená

Žlutá

0. – 3. ročník

Úterý 15:00 Sokolovna, čtvrtek od 14:30 hod. Tělocvična ZŠ.

Trenéři: Karolína Tomášková, Lenka Kadlecová, Lucka Brůčková

Zelená

3. – 5. ročník

Pondělí a středa od 14:30 hod, Sokolovna

Trenéři: Lenka Kadlecová, Alice Karbulková, Standa Doležal

Červená

4. – 5. ročník

Úterý 15:00, čtvrtek 15:30, Tělocvična ZŠ

Trenéři: Jana Voborská, Anna Rezková, Vojta Matuška, Dušan Setnický

Oranžová

6. – 9. ročník

Pondělí 16:30, středa 18:00 hod, Tělocvična ZŠ.

Trenéři: Vojta Matuška, Pavel Karbulka

Černá (výkonnostní)

6. – 9. ročník

Pondělí 17:30 tělocvična ZŠ, středa 18:00 společně s oranžovou.

Trenéři: Vojta Matuška, Pavel Karbulka

Umístění sportovišť

Na mapce je vyznačena tělocvična ZŠ (1) a sokolovna (2). Po kliknutí na mapu si ji můžete zvětšit/změnšit. Šipky označují umístění vchodu do objektu.