Tréninky 2022/23 – kdo, kdy, kde….

Tréninkový rok 2022/23 začíná 12. 9. 2022. V průběhu školního roku konání tréninků kopíruje školní režim ZŠ Kbely, tj. netrénuje se v době prázdnin, svátků a školního volna.

Pokud je Váš šakalík ve smečce, která vyzvedává děti z družiny (pokud je tak u některé smečky výslovně uvedeno), je nezbytné, abyste družině sdělili, ve které dny a v kolik hodin ho družina má připravit na přechod do Šakala. Trenér vyzvedne pouze děti, které mu družina připraví, tj. trenér nemůže vyzvednout děti bez výslovného pokynu, který rodiče předají družině.

Upozorňujeme, že níže uvedené tréninky jsou sestaveny na základě posledních dostupných informací o dostupnosti tělocvičen a trenérů. Změna vyhrazena!

Další informace o průběhu tréninků, cenách atd. naleznete v sekci přihlášky.

Délka tréninku je 60 minut pokud není uvedeno jinak.

Není-li uvedeno jinak, platí:

  • Pokud je uvedeno místo cvičení Sokolovna, cvičí se uvnitř nebo venku dle počasí.
  • V případě tělocvičny ZŠ se v září, říjnu, dubnu, květnu a červnu trénuje venku, v ostatních (chladných) měsících uvnitř.

Smečky malých šakalů

Puntíkatá

1. ročník

Úterý 14:00 hod, Tělocvična ZŠ (POUZE JEDEN DEN V TÝDNU)

Převádění z a do družiny je k dispozici. Tělocvična ZŠ je využívána po celý školní rok, nejen v zimě.

Trenéři: Alice Karbulková, Lucie Zelená

Fialová

2. ročník

Pondělí 13:30, středa 15:30 hod, Tělocvična ZŠ.

Na trénink děti chodí z družiny sami (máme s tím dobrou zkušenost ), po tréninku můžeme děti vrátit do družiny.

Trenéři: Anna Rezková, Martina Augustová, Bára Staňková, Pavla Pavlová

Šedá

3. – 5. ročník

Středa 16:30 hod, Tělocvična ZŠ (POUZE JEDEN DEN V TÝDNU ale 90 minut!)

Trenéři: Pavla Pavlová, Bára Staňková, Apa Zelená

Žlutá

0. – 3. ročník

Úterý 15:00 Sokolovna, čtvrtek od 14:30 hod. Tělocvična ZŠ.

Trenéři: Lenka Kadlecová, Standa Doležal, Lucie Brůčková, Jana Karaová

Zelená

3. – 5. ročník

Pondělí a středa od 14:30 hod, Sokolovna

Trenéři: Lenka Kadlecová, Amálka Jeřábková, Adéla Karbulková

Červená

4. – 5. ročník

Úterý 15:00, čtvrtek 15:30, Tělocvična ZŠ

Trenéři: Jana Voborská, Dušan Setnický, Alice Karbulková, Bára Staňková

Oranžová

6. – 9. ročník

Pondělí 16:30, středa 18:00 hod, Tělocvična ZŠ.

Trenéři: Pavel Karbulka, Vojta Matuška

Černá (výkonnostní)

podmínka: účasti na závodech v průběhu roku (s rodiči nebo klubem)

6. – 9. ročník

Pondělí 17:30 tělocvična ZŠ, středa od 17:00 ovál Prosek, v zimě místo oválu tělocvična ZŠ od 17:30 hod. společně s oranžovou.

Trenéři: Jan Kalita, Markéta Charouzková, Pavel Karbulka, Vojta Matuška

Umístění sportovišť

Na mapce je vyznačena tělocvična ZŠ (1) a sokolovna (2). Po kliknutí na mapu si ji můžete zvětšit/změnšit. Šipky označují umístění vchodu do objektu.