Tréninky 2018/19 – kdo, kdy, kde….

Tréninkový rok 2017/18 začíná 17.9.2018. V průběhu školního roku konání tréninků kopíruje školní režim ZŠ Kbely, tj. netrénuje se v době prázdnin, svátků a školního volna.

Pokud je Váš šakálek ve smečce, která vyzvedává děti z družiny (pokud je tak uvedeno níže u jednotlivých smeček), je nezbytné, abyste družině sdělili, ve které dny a v kolik hodin ho družina má připravit na přechod do Šakala. Trenér vyzvedne pouze děti, které mu družina připraví, tj. trenér nemůže vyzvednout děti bez výslovného pokynu, který rodiče předají družině.

Upozorňujeme, že níže uvedené tréninky jsou sestaveny na základě posledních dostupných informací o dostupnosti tělocvičen a trenérů. Změna vyhrazena!

Další informace o průběhu tréninků, cenách atd. naleznete v sekci přihlášky.

Délka tréninku je 60 minut.

Smečky malých šakalů

Fialová

1. ročník

Pondělí 13:30 hod, středa 14:30 hod, Tělocvična ZŠ.

Trenéři převádějí děti z družiny i zpět do družiny.

Trenéři: Dominika Linke, Marie Kubešová, Anna Rezková


Modrá

1. – 2. ročník

Úterý a čtvrtek od 14:00 hod, Sokolovna

Trenéři: Alice Karbulková, Lenka Kadlecová, Jana Voborská

Oranžová

2. – 3. ročník

Pondělí a středa od 16:30 hod, Tělocvična ZŠ.

Trenéři vyzvedávají děti z družiny.

Trenéři: Anna Rezková, Jana Voborská, Martin Husák

Žlutá

2. – 3. ročník

Úterý od 15:30 a čtvrtek od 15:00 hod, Tělocvična ZŠ.

Trenéři převádějí děti z družiny i zpět do družiny.

Trenéři: Anna Rezková, Jana Voborská, Marie Kubešová

Červená

3. – 5. ročník

Úterý 15:00, Sokolovna, čtvrtek 16:00, Tělocvična ZŠ

Trenéři: Karel Bacílek, Martin Husák, Beata Kruková, Jana Voborská

Zelená

3. – 5. ročník

Pondělí a středa od 14:30 hod, Sokolovna

Trenéři: Lenka Kadlecová, Beáta Kruková, Alice Karbulková, Marie Kubešová


Černá

5. – 8. ročník

Pondělí a středa od 17:30, Tělocvična ZŠ

Trenéři: Alžběta a Michal Ježkovi