Šakalí tréninky pod tíhou vládních nařízení (aktualizace k 13.10.2020)

Soustavně sledujeme nařízení vlády a doporučení Národní sportovní agentury v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 a přizpůsobujeme jim i organizaci tréninků, které i nadále pokračují následujícím způsobem:

  • Optření vlády nám prakticky od 14.10.2010 znemožnila trénovat v původním režimu ve vnitřních i venkovních prostorách. Proto, pokud a dokud zde nebude oznámemeno jinak, tréninky počínaje 14.10.2020 odpadají.
  • Nicméně budeme se snažit najít způsob, který by nám, v rámci možností daných nařízeními, trénovat umožnil. Sledujte, prosím, náš web.   

Pokud budou pak tréninky probíhat, i nadále platí:

V souvislosti s tím upozorňujeme na to, že tréninků se nesmí (ani jako přihlížející)  zúčastňovat jiní lidé, než trenéři a sportovci samotní, tedy ani rodiče, prarodiče, sourozenci. Prosíme, respektujte to.

Pokud malý či větší šakal vykazuje příznaky spojované s Covid-19 či jiným infekčním onemocněním, neposílejte jej na trénink. Respektujte zdraví ostatních dětí i trenérů.

Případné změny v režimu tréninků budeme nadále zveřejňovat na tomto místě.