Fialová smečka

kontakty na trenéry: Alice Karbulková – 605 507 024, alice.karbulka@seznam.cz, Martina Augustinová – 604 784 688, augustinova.m@gmail.com